Wersje językowe
Chmura tagów
Gwarancja

FIRMA KISTOWSKI Jędrzej Kistowski

64-130 Rydzyna TWORZANKI 2

NIP 697 192 30 87

Tel. kom.    605 693 289

E – mail: msz_kistowska@op.pl  jkskrzyniebiegow1@wp.pl

 

 

Tworzanki, dnia ………………….20…….r

                                                    KARTA GWARANCYJNA

Nr………………

 

         Udziela się gwarancji na prawidłowe działanie używanej skrzyni biegów do:

 

 …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………. na okres od dnia …………………… do dnia…………………….. .

 

UWAGA!

 

Gwarancja jest ważna wyłącznie z pieczątką zakładu i mechanika dokonującego montażu skrzyni.

Skrzynia w chwili odbioru nie jest zalana olejem przekładniowym (jest „sucha”)!

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1.Kosztów związanych z transportem reklamowanej skrzyni.

2.Kosztów związanych z holowaniem samochodu.

3.Kosztów montażu i demontażu z pojazdu.

4.Kosztów obsługi wymiany i wartości oleju przekładniowego.

5.Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, montażu, uszkodzeń zewnętrznych powstałych w wyniku kolizji (wypadku).

6.Gwarancja nie przechodzi na osoby lub firmy trzecie w przypadku zbycia samochodu.

7.Okres gwarancyjny, na jaki została wystawiona, jest automatycznie skrócony o połowę danego okresu, w przypadku zamontowania skrzyni biegów w samochodzie wyposażonym w hak holowniczy.

8.Gwarancji nie udziela się na skrzynię biegów zamontowaną w samochodzie użytkowanym przez wypożyczalnię samochodów oraz firmę taksówkarską.

9.W PRZYPADKU GDY SKRZYNIA SPRZEDAWANA JEST NA WYMIANĘ, A STARA (ZUŻYTA) SKRZYNIA NIE ZOSTANIE DOSTARCZONA DO FIRMY KISTOWSKI ( NA KOSZT KUPUJĄCEGO ), GWARANCJA NA TOWAR JEST NIEWAŻNA Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW TRANSAKCJI.

10.Gwarancja nie dotyczy  wycieków z wysprzęglika,  sprzęgła,  sprzęgła dwumasowego, półosiek.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, uwidocznienia się wady w trakcie eksploatacji w/w skrzyni biegów, Klientowi przysługuje prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy za daną skrzynię oprócz kosztów i sytuacji wymienionych w punktach 1 do 10 włącznie.

 

Czas rozpatrzenia  i naprawy  reklamowanej skrzyni wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia skrzyni do reklamacji wraz z dowodem zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny i kartą gwarancyjną).

 

                Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej gwarancji:

 

 

 

                                                                                                              …………………………………………………….

                                                                                                                                      Podpis nabywcy

 

 

 

 

FIRMA KISTOWSKI  Jędrzej Kistowski

64-130 Rydzyna TWORZANKI 2  NIP 697 192 30 87

Tel. kom.    605 693 289

E – mail: msz_kistowska@op.pl  jkskrzyniebiegow1@wp.pl

Regulamin montażu, przeglądów oraz reklamacji skrzyń biegów zakupionych w Firmie Kistowski z Siedzibą w Tworzanki 2.

Warunkiem uzyskania gwarancji jest wykonanie przeglądów połączonych z wymianą oleju na koszt klienta w Firmie Kistowski:

Przebieg auta o nr. Rej................ W chwili montażu skrzyni.................................................

Pierwszy przegląd po 1000 – 2000 km połączony z wymianą oleju.

Data..............................................................................................................................

Warunkami prawidłowego działania skrzyni biegów oraz długiej i bezawaryjnej eksploatacji

są:

Data i miejsce montażu skrzyni biegów oraz dane zakładu wykonującego montaż skrzyni biegów.............................................................................

 

Specyfikacja i ilość oleju jakim została zalana skrzynia biegów.......................................................................................................................................................................

Wymiana sprzęgła                                             TAK NIE

Wymiana koła dwumasowego                              TAK NIE

Wymiana łożyska oporowego/wysprzęglika            TAK NIE

Wymiana linki sprzęgła/linki zmiany biegów          TAK NIE

Wymiana półosi napędowych/przegłubów              TAK NIE

Wyniana podpory półosi/wału pędnego                 TAK NIE

Na powyższe czynności serwisowe oraz części i oleje , w razie reklamacji wymagane są :

- faktury

- rachunki

- paragony

- pismo z opisem zaistniałej sytuacji

- opinia mechanika lub rzeczoznawcy na piśmie z pieczątką zakładu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl